وفات حضرت فاطمه معصومه(س) تسلیت باد

1394/11/1

خوب می دانیم که روز وفات تو، روز تاریکی برای سرزمین قم بوده است، آسمانش، دل به هوای تو بسته بود و خاکش، به شوق قدم های تو نفس می کشید؛ اما ناگهان موج حزن و اندوه، در همه شهر جاری شد.

ای بانوی شکوفه و لبخند! ای گنجینه ی دانش و معرفت، کبوتران، سیاه پوش غمی بزرگ بر رواق حرمت مرثیه می خوانند و زائران، اشک ریز و ماتم زده، رفتنت را به سوگ نشسته اند.
خواهر امام غریب خراسان، سلاله پاکی و معصومیت، دیوارهای خاک و افلاک، سیاه پوش داغ تواند.

رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه ی معصومه (س) تسلیت باد.
روابط عمومی جمعیت افرای سبز