برنامه های کاهش آسیب 

راه اندازی دو مرکز گذری،چهار تیم سیارکاهش آسیب ویک مرکز سرپناه شبانه توسط جمعیت افرای سبز

در ابتدای سال 1390 با توجه به ارزیابی سریع RARصورت گرفته توسط جمعیت افرای سبز در مناطق پر خطر استان در زمینه مواد مخدر وارائه این پایش ها در تاریخ شانزدهم خرداد ماه سال جاری در مرکز تحقیقات علوم رفتاری کشور ،کمیته اجرایی پروژه یعنی دانشگاه بقیه الله (عج) سازمان بهزیستی کشور وصندوق جهانی ایدز ،تاسیس و راه اندازی مراکز کاهش آسیب را در استان کرمانشاه تصویب کردند.

بدین ترتیب2 مرکز گذری کاهش آسیب(DIC ) مردان در2 محله پر خطر حکمت آباد و وکیل آقا و3 تیم امداد رسان سیار کاهش آسیب ویژه مردان در 3 محله پر خطر حکمت آباد ، وکیل آقا و فیض آباد توسط جمعیت افرای سبز راه اندازی شدند.

سازمان های حمایت کننده این پروژه دانشگاه بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه شریف) سازمان بهزیستی کشور وصندوق جهانی ایدز می باشند.

کار نظارت بر پروژه های کاهش آسیب جمعیت افرای سبز را در استان سازمان بهزیستی انجام می دهد .مراکز فوق الذکر از ابتدای تابستان سال 1390 شروع به فعالیت نموده وهمه روزه آماده ارائه خدمات به افراد پر خطر و در معرض مواد مخدر و اچ آی وی می باشند.

 لازم به ذکر است تیم سیار کاهش فیض آباد از ابتدای سال 1390 با توزیع وسایل کاهش آسیب بین افراد پر خطر فعالیت خود را آغاز کرد.تیم سیار کاهش آسیب زنان این جمعیت نیز از ابتدای آذر ماه سال جاری شروع به فعالیت نموده است .

اعضای تشکیل دهنده این تیم یک خانم و یک آقا می باشند که همه روزه در مناطق پر خطر استان به توزیع وسایل کاهش آسیب بین افراد پرخطر و در معرض خطر می پردازند .

علاوه بر ارائه خدمات فوق ،کلاسهای آموزشی آموزگاران همتا HIV/AIDSبه صورت هفتگی در دو مرکز گذری کاهش آسیب حکمت آباد و وکیل آقا برگزار می گردد . هدف از برگزاری این کلاس ها ارتقاء سطح نگرش افراد مختلف در جامعه در خصوص شناخت بیماری ایدز ،شناخت راه های انتقال ایدز،شناخت روش های موجود کاهش آسیب وچگونگی دسترسی به ان ،نگرش نسبت به بیماری و فرد بیمار جهت پیشگیری از گسترش اچ آی وی ایدز در جامعه می باشد .شرکت کنندگان در این کلاس ها معمولا معتادین،جوانان و افراد دارای رفتارهای پرخطر می باشند.

مرکز شبانه shellterجمعیت افرای سبز نیز از ابتدای زمستان سال 1390 شروع به فعالیت نموده است این مرکز از ساعت 19:00 شب الی 7:00 صبح پذیرای معتادین بی خانمان و کارتن خواب می باشد.

 

تعریف کاهش آسیب:

-برنامه های"کاهش آسیب"بنا به تعریف بین المللی کاهش آسیب به سیاست ها ، برنامه ها و اقداماتی اطلاق می شود که به طور مشخص به منظور کاهش عوارض بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی مواد قانونی ویا غیر قانونی روانگردان طراحی می گردد .

بنابراین فرد مصرف کننده،خانواده وی و همچنین جامعه از این برنامه منتفع می شوند.

-باید توجه داشت که این برنامه ها برکاهش عوارض ناشی از مصرف تکیه دارند ونه کاهش مصرف آن(انجمن بین المللی کاهش آسیب)

- کمک به مصرف کنندگان صرف نظراز اینکه در کدام نقطه از پیوستار مواد قرار دارند.

- پاسخ به همه گیری هپاتیت و اچ آی وی در میان مصرف کنندگان تزریقی مواد.

- به مصرف کنندگان مواد کمک که مصرف مواد را متوقف کنند و به آنهایی که آماده توقف مصرف نیستند نیز کمک میکند.

نمونه ای از اهداف یک برنامه کاهش آسیب:

اهداف درمان جایگزین:

- کاهش خطرات انتقال ویروس ها منتقل شونده از راه خون

- کاهش احتمال بیش مصرف(overdose)

- هدایت مصرف کنندگان از بازار غیر قانونی به مواد قانونی

- هدایت مصرف کنندگان از مواد قابل تزریق به مواد غیر تزریقی

- کاهش مصرف پر خطر

 

مرکز گذری(Drop  In  Center)به چه معنایی است؟

مکانیست بهداشتی که به مصرف کنندگان مواد مخدر با رفتار پرخطر خدمات رفاهی ، آموزشی ودرمانی ارائه می نماید تا آسیب برای بیمار و اطرافیان به حداقل برسد

-درواقع مرکز گذری پلی است بین خرابه های مصرف و چرخه درمان.

مرکز سرپناه شبانه(SHELLTER):

مکانیست که به منظور کاهش آسیب وبرای اسکان موقت وشبانه معتادان با رفتار پرخطر وبی خانمان راه اندازی می شود.

تیم امداد رسان سیار:

تیمی است حداقل 2 نفره که به معتادانی که خود به مرکز مراجعه نمی کنند ،خدمات آموزشی و کاهش آسیب ارائه می کنند.