میلاد امام حسن مجتبی (ع) ، کریم اهل بیت مبارک باد.

1403/1/7

کریم اهل‌بیت به‌معنای بخشنده اهل‌بیت، از القاب امام حسن مجتبی (ع) است که این لقب به‌دلیل سخاوت و بخشش، به ایشان داده شده است. شهرت امام حسن (ع) به کریم اهل‌بیت را به‌دلیل داستان‌هایی می‌دانند که تاریخ‌نگاران از سخاوت آن حضرت نقل کرده‌اند. به خاطر این بخشندگی‌ها و کارهای نیکی که از سوی امام حسن مجتبی (ع) در مسیر خیر، احسان و کمک به طبقات درمانده و نیازمند انجام می‌گرفت و با توجه به کرامت‌ها و بخشش‌های کم نظیر و گاهی بی نظیر آن امام بزرگوار و به دلیل حمایت امام از یتیمان و نیازمندان روز "اکرام ایتام" نامگذاری شده تا فرصتی برای توجه بیشتر به مقوله احسان و بخشش باشد و چه بسا لقب «کریم» برازنده آن حضرت است.

میلاد امام حسن مجتبی (ع) ، کریم اهل بیت مبارک باد.                      

روابط عمومی جمعیت افرای سبز