برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز

1394/12/2

کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز با همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی استان کرمانشاه و جمعیت افرای سبز در اسفند ماه 1394 برگزار گردید.

این کارگاه با هدف شناخت بیماری ایدز، شناخت سیاستهای پیشگیر در امر مقابله با ایدز، ارتقاء سطح نگرش نسبت به بیماری و فرد بیمار، آموزش پیشگیری از اچ آی وی / ایدز در گروه های پرخطر و در معرض خطر، فراگیری روشهای برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم و تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز برای تعداد 35 نفر از کارشناسان پیشگیری سازمان بهزیستی و پرسنل مراکز گذری، سرپناه شبانه، باشگاه مثبت و موسسات فعال در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد به مدت 2 روز(16 ساعت) در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه برگزار شد.

اساتید این کارگاه آموزشی جناب آقای دکتر بیگلری مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، جناب آقای مهندس کماسی کارشناس مسئول ایدز و بیماری های آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، جناب آقای مهندس سلیمانی کارشناس بیماری های آمیزشی و ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جناب آقای مهدی امیری دبیرکل جمعیت افرای سبز و سرکار خانم دکتر شاه آبادی کارشناس آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت دو روز مباحث مربوط به تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز را تدریس کردند.

در ابتدای این کارگاه جهت بررسی سطح علمی شرکت کنندگان در خصوص این بیماری پیش آزمون و در پایان کارگاه پس آزمون به عمل آمد. همچنین طی این دو روز مدت زمانی به پرسش و پاسخ در کارگاه اختصاص داده شد.

 

                                                 

                                                                                                      روابط عمومی جمعیت افرای سبز