برگزاری سومین روز کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی /ایدز

1395/1/25

   

سومین روز کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز با همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی استان کرمانشاه و جمعیت افرای سبز در25 فروردین ماه سال 1395 برگزار گردید.

 

این کارگاه با هدف شناخت بیماری ایدز، شناخت سیاستهای پیشگیر در امر مقابله با ایدز، ارتقاء سطح نگرش نسبت به بیماری و فرد بیمار، آموزش پیشگیری از اچ آی وی / ایدز در گروه های پرخطر و در معرض خطر، فراگیری روشهای برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم و تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز برای تعداد 35 نفر از کارشناسان پیشگیری سازمان بهزیستی و پرسنل مراکز گذری، سرپناه شبانه، باشگاه مثبت و موسسات فعال در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد به مدت 1روز(8ساعت) در محل سالن جلسات معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان کرمانشاه برگزار شد.

 

اساتید این کارگاه آموزشی سرکار خانم گازر پور مدرس کشوری و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و جناب آقای مهدی امیری دبیرکل جمعیت افرای سبز به  مدت یک روز مباحث مربوط به تربیت مربی پیشگیری از اچ آی وی / ایدز را تدریس کردند.

 

در انتهای این کارگاه جهت بررسی سطح علمی شرکت کنندگان در خصوص این بیماری آزمون به عمل آمد.                    

 

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز