عید سعید فطر مبارک

1395/4/16

الهی
فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر، وروحمان را طاهر بفرما.
عید فطر فرخنده و مبارک باد.

 

روابط عمومی جکعیت افرای سبز