اختصاص ١٠ هزار میلیون ریال برای حمایت متاثرین از «ایدز»

1395/5/21

رئیس اداره سلامت اجتماعی دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ضرورت حمایت اجتماعی از افرادی که با «اچ ای وی / ایدز» زندگی می‌کنند اجتناب ناپذیر است، گفت: در این راستا دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارتخانه اعتباری معادل ١٠ هزار میلیون ریال در سال جاری در راستای تحقق حمایت از متاثرین از ایدز و باشگاه‌های مثبت بصورت استانی اختصاص داده است.

معصومه بااوش در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدیست که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است؛ حمایت اجتماعی را می‌توان به عنوان منبع فراهم کننده امکانات توسط دیگران برای مقابله با عوارض بیماری ایدز تعریف کرد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرد و همچنین میزان برخورداری از همراهی، مراقبت، توجه و کمکهای دریافت شده توسط بیماران از سوی‌دیگران وسازمانها است.

وی با بیان اینکه ضرورت حمایت اجتماعی از افرادی که با «اچ ای وی/ ایدز» زندگی می کنند اجتناب ناپذیر است گفت: در این راستا دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتباری معادل ١٠ هزار میلیون ریال در سال جاری در راستای تحقق حمایت از متاثرین از ایدز و باشگاه های مثبت بصورت استانی اختصاص داده است.

به گفته وی؛ اعتبار در نظر گرفته با استفاده از ظرفیت ٢٥ باشگاه مثبت در سراسر کشور جهت حمایت و توانمندسازی حدود ٣٩٠٠ متاثر از این بیماری در نظر گرفته شده است که نحوه هزینه کرد آن در حوزه‌های بیمه‌های درمان افراد مبتلا و خانواده‌های آنها، هزینه معیشت، برخورداری از آموزشهای فنی و حرفه ای، تسهیلات اشتغال زایی و یتیمان بازمانده از ایدز  است بگونه‌ای که هرگونه اقدام با نگاهی جامع و توجه همزمان به فرد و خانواده صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا