قدردانی دکتر گویا از برنامه های کنترل ایدز در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1395/8/18

 

 

در پی بازدید تیم فنی سازمان جهانی بهداشت در زمینه ایدز از برنامه های کنترل ایدز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت  ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت، همراهی و برنامه ریزی مطلوب مجموعه معاونت بهداشتی اظهار داشت: این بازید مورد اقبال و شگفتی بازدیدکنندگان قرار گرفت که نتیجه آن سربلندی نظام ارائه خدمات بهداشتی کشور عزیزمان بوده است .

 وی حضور معاون بهداشتی ، مدیر فنی ، مدیر گروه بیماری ها و کارشناس ایدز دانشگاه در طول بازدید در کنار بازدید کنندگان را از نکات مثبت و تاثیر گذار عنوان کرد و گفت: حس تعهد و همبستگی عالی در اجرای مسئولیت های محوله توسط تمامی پرسنل اعم از مراکز مشاوره بیماری های رفتاری، باشگاه های مثبت، باشگاه جوانان در ALLIN و مراکز کاهش آسیب زنان و مردان  قابل قدردانی ویژه است.

دکتر گویا همچنین از ظرفیت بالای مراکز کاهش آسیب استان برای ادغام برنامه خدمات اج آی وی در این مراکز خبر داد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه