انتخاب جناب آقای مهدی امیری دبیرکل محترم جمعیت افرای سبز به مدت چهار سال دیگر به عنوان عضو کمیته CCM

1395/9/17

با کمال مسرت به اطلاع می رساند به منظور تداوم و ارتقاء سطح مشارکت های صندوق جهانی گلوبال فاند در جمهوری اسلامی ایران با تشکیل جلسه ای در تاریخ 17 آذر ماه سال جاری در سالن جلسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور نمایندگانی از سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت بهداشت و دبیرخانه کمیته هماهنگ کننده کشوری صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا(کمیته CCM) انتخاباتی بین سازمان های غیردولتی که از کمیته نظارت مشترک شرکای بین الملل و نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران مورد تائید قرار گرفته بودند صورت گرفت که از این بین جناب آقای مهدی امیری دبیرکل محترم جمعیت افرای سبز در دور اول انتخابات کمیته CCM به مدت چهار سال دیگر به عنوان یک نفر از چهار نماینده سازمان های غیردولتی عضو این کمیته انتخاب شدند.

روابط عمومی جمعیت افرای سبز