پاسخ های ایمنی سرنخ هایی را برای ساخت واکسن اچ آی وی ارائه می دهند

1395/12/9

مطالعه اخیر به وسیله NIH اطلاعات جدیدی را در مورد پاسخ های ایمنی مرتبط با ایدز یا مسئول برای حفاظت در برابر عفونت اچ آی وی بدست آورده است و نتایجی بدست آورده است که می تواند در ایجاد استراتژی های جدید برای ایجاد واکسن HIVموثر باشد.

پایگاه اطلاع رسانی باشگاه مثبت/ سرویس خبر: به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، نتایج اولیه این مطالعه که در سال 2009 انجام شد حاکی از کاهش 31 درصدی عفونت HIVبین افراد واکسینه شده بود. از آن به بعد محققین به دنبال سرنخ های مولکولی بوده اند که توضیح دهد چرا واکسن موجب این اثر محافظتی متوسط می شود. یک مطالعه مروری جدید به یافته هایی اشاره دارد که به نوع پاسخ های ایمنی که یک واکسن HIVممکن است القا کند می پردازد. آنالیز داوطلبان در مطالعه سال 2009 نشان دهنده پاسخ های ایمنی القا شده با واکسن ویژه ای(RV144) بود که شامل تولید آنتی بادی های ضد ویروسی خاص و پاسخ های سلولی CD4+Tبه پوسته یا پوشش خارجیHIVاست که منجر به عفونت اچ آی وی می شود. بسیاری از واکسینه شده ها با RV144، آنتی بادی هایی در خانواده IgGرا تولید می کنند که به جایگاه هایی در پوششHIV  به نام V1V2متصل می شود. این آنتی بادی ها به حفاظت علیه HIVمرتبط هستند. با این حال سطوح بالای آنتی بادی های متصل شونده به پوسته شامل IgAموجب عدم حفاظت علیه عفونت ایدز می شوند. شواهد نشان می دهد که IgAعملکرد حفاظتی IgGرا بلوک می کند. اخیرا مطالعات روی میمون ها برای تست واکسن نشان داده است تقویت فعالیت آنتی بادی می تواند کارایی واکسن را افزایش دهد.

منبع: باشگاه مثبت مشهد