خطر ابتلا به هپاتیت D در میان مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر مبتلا به اچ آی وی بیشتر است

1395/12/12

 

خطر ابتلا به هپاتیت D در میان مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر مبتلا به اچ آی وی بیشتر است.

محققان تایوانی تشخیص دادند که افراد آلوده به ویروس نقص سیستم ایمنی انسانی (HIV) و یا مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر غیر قانونی در معرض خطر بالاتری از ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت دی (HDV) در آن کشور  هستند.

پایگاه اطلاع رسانی باشگاه مثبت/ سرویس ترجمه: هپاتیت یک بیماری است که التهاب کبد را موجب می شود. هپاتیت D (HDV) یکی از پنج گونه ویروس اصلی (A، B، C، D، E) است و تنها در افراد مبتلا به هپاتیت B (HBV) رخ می دهد. اگرچه واکسن هپاتیت B (HBV) به طور کم و بیش ایجاد محافظت می کند، مطالعات گزارش می دهند که بیماران با آلودگی دوجانبه به هپاتیت B و هپاتیت D، بیماری کبدی با شدت بیشتر با پیشرفت سریع سیروز دارند. شواهد بیشتر نشان می دهد بیماران مبتلا به  HBV / HDV میزان واکنش پایینی به درمان با اینترفرون و ضد ویروس ها (نوکلئوزیدی و یا نوکلئوتید آنالوگ) که مانع از تکثیر ویروس می شوند دارند. نزدیک به 20 میلیون نفر در سراسر جهان با شیوع (فراوانی) متفاوت در بین مناطق جغرافیایی هپاتیت D دارند.
تیم محققان 2562 بیمار با آنتی ژن سطحی مثبت هپاتیت B را وارد مطالعه کردند. محققان شیوع، ژنوتیپ و عوامل خطرساز مرتبط با عفونت هپاتیت D را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان شیوع هپاتیت دی به ترتیب در میان مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر مبتلا به اچ آی وی (75%)، در میان مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر بدون عفونت اچ آی وی (44 %)، مردان همجنسگرا آلوده به اچ آی وی (11%)، مردان دگرجنس گرا با عفونت اچ آی وی (11%) و در جمعیت عمومی (HBsAg+) (4%) بود. محققان دریافتند افزایش قابل توجهی در روند شیوع هپاتیت D از 39٪ تا 90٪ در میان مصرف کنندگان  تزریقی مواد مخدر آلوده به اچ آی وی وجود دارد. عوامل خطر ساز مرتبط با هپاتیت D شامل مصرف تزریقی مواد مخدر، عفونت ویروس هپاتیت C، عفونت اچ آی وی، (HBsAg+) در  IU/mL250 یا بالاتر، مدت زمان مصرف مواد مخدر و سن بود. 
یافته های محققان نشان می دهد که با وجود یک برنامه 30 ساله واکسیناسیون هپاتیت B، مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی به ویژه کسانی که آلوده به اچ آی وی هستند، در بالاترین گروه در معرض خطر آلودگی به هپاتیت D قرار دارند. استراتژی های جدید مانند درمان نگهدارنده با متادون و تعویض سرنگ های آلوده با سرنگ های استریل در مهار مصرف مواد مخدر تزریقی برای کنترل شیوع هپاتیت D مورد نیاز است. همچنین محققان پیشنهاد میکنند دوز بوستر یا تقویت کننده واکسن هپاتیتB  برای گروه های در معرض خطر در نظر گرفته شود.
منبع: باشگاه مثبت مشهد