دکتر رضازاده: تغییر پاتوق معتادان با آب و هوا و کنترل ایدز در زندانی های معتاد

1396/3/28

مجید رضازاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: معتادان، اغلب، استان های گرمسیری را به عنوان پاتوق های خود انتخاب می کنند و در فصل سرما، کارتن خواب ها و معتادان بیشتر به استان های جنوبی می روند اما در تابستان به پارک ها یا سرپناه های تعیین شده از سوی بهزیستی یا شهرداری می آیند.

وی اظهار کرد: برخی پاتوق های معتادان از قدیم وجود داشته و گاهی نیز اخیرا به وجود آمده است اما شمار این پاتوق ها گاهی، کم یا زیاد می شوند. وی ادامه داد: برخی معتادان، پرخطر هستند به آن معنا که با تزریق مشترک، بیماری های ایدز را به فرد دیگر منتقل می کنند و برخی از معتادان با مصرف زیاد مواد -اوردوز-، سنکوپ می کنند. رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: پاتوق معتادان گاهی تغییر می کند و جابجا می شود بطورمثال آنها در خرابه ای اقامت کرده اند که با ساخت و ساز در آنجا، آن مکان را ترک می کنند یا گاهی به علت اقدامات نیروی انتظامی یا مردم منطقه، پاتوق خود را ترک می کنند. این جابجایی ها طبیعی است و اتفاق می افتد.

رضازاده افزود: به معتادان در سرپناه های تعیین شده از سوی بهزیستی، سرنگ و سوزن استریل داده می شود تا از سوزن مشترک استفاده نشود و بیماری ایدز را به خانواده خود منتقل نکنند. وی با اشاره به اجرای برنامه کاهش آسیب مواد در پاتوق های معتادان گفت: از معتادان انتظار نمی رود که در کوتاه مدت اعتیاد خود را ترک کنند بنابراین بیشتر تلاش می کنیم که بیماری های خود را به دیگران منتقل نکنند یا خودشان دچار آسیب هایی مانند اوردوز نشوند. وی تاکید کرد: هنگامی که به معتادان رسیدگی می شود، جرم آنان نیز کمتر می شود و به تدریج به سمت رفتار سالم می روند و متادون مصرف می کنند؛ این برنامه ها 11 سال است که انجام می شود و بنابراین توانسته ایم ایدز را بین آنان کنترل کنیم.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: موارد جدید ابتلا به ایدز بین معتادان به دهها برابر کاهش یافته و اعتیاد بین معتادان حاضر در پاتوق ها و زندان ها کم شده است. رضازاده افزود: معتادان در پاتوق های تحت نظر بهزیستی، غذا می خورند، استحمام می کنند و سوزن و سرنگ استریل دریافت می کنند و این سوزن و سرنگ ها از سوی همان تیم بهزیستی جمع آوری و امحاء می شود. وی تصریح کرد: گاهی در پاتوق های معتادان، کودک نیز مشاهده می شود که این کودکان اغلب همراه مادران معتاد خود هستند که در حال راه اندازی مراکزی هستیم تا مادران معتاد بتوانند در نزدیکی محل اقامت فرزندانشان، اعتیاد خود را ترک کنند. هم اکنون یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور وجود دارد

منبع: خبرگزاری ایرنا