انتخاب جناب آقای مهندس مهدی امیری دبیرکل محترم جمعیت افرای سبز به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد ایدز ایران

1396/7/1

با کمال مسرت و افتخار به استحضار می رساند:

جناب آقای مهندس مهدی امیری دبیرکل محترم جمعیت افرای سبز به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد ایدز ایران(شمسا) انتخاب شدند.

شایان ذکر است چندی پیش از سوی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شبکه ملی ایدز ایران متشکل از این معاونت و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از اچ آی وی / ایدز به منظور تداوم برنامه ها و ارتقاء سطح مشارکت های سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اچ آی وی / ایدز در ایران تشکیل گردید. لذا در روز شنبه مورخ 1396/07/01 جلسه ای جهت تعیین اعضای هیات مدیره این شبکه برگزار گردید که در این جلسه مدیر عامل انجمن سلامت خانواده ایران به عنوان رئیس و جناب آقای مهندس مهدی امیری به عنوان نایب رئیس شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ایدز ایران(شمسا) انتخاب شدند.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز