آموزش و اطلاع‌رسانی مهم‌ترین اولویت مبارزه با ایدز است.

1396/12/26

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آموزش با بیان اینکه اطلاع‌رسانی مهمترین اولویت در مبارزه با ایدز است افزود: در چارچوب معاهدات جهانی تاقبل از سال 2020 میلادی بیش از 90 درصد از مبتلایان ویروس اچ‌ای‌وی را در سراسر کشور شناسایی می کنیم.

به گزارش ایرنا محمدمهدی گویا شنبه در نشست هم‌اندیشی و ارتقای مراقبت و درمان ایدز در آبادان اظهار کرد: تمام کشورها برای اجرای این هدف گذاری این تعهد در حوزه خود این تعهد را داده اند.
وی افزود: طبق این تعهد در 90 درصد افراد شناسایی شده ویروس اچ‌آی‌وی آنقدر کاهش یابد که شانس انتقال آلودگی به دیگران بسیار ناچیز می شود. گویا گفت: به همین منظور در سراسر کشور کار پایش و ارزیابی در دستور کارقرار گرفته و یکی از استان‌هایی که در اولویت کاری قرار داشت، استان خوزستان بود، این استان در مبارزه با بیماری اچ‌آی‌وی یک استان پیشرو است. 

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به فعالیت پنج دانشگاه علوم پزشکی در خوزستان اشاره و بیان کرد: در مدت 2 هفته فعالیت‌های مرتبط با بیماریابی، انجام آزمایش، کارهای تشخیصی و درمانی مورد پایش، ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: خوزستان یکی از پیش‌روترین استان‌های کشور در بحث مبارزه با اچ‌آی‌وی بوده و دستاوردهای خوبی را در این حوزه بدست آورده است. گویا گفت: مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی در استان خوزستان با رضایت کامل تحت درمان قرار دارند و مشکلی برای دسترسی به خدماتی که به صورت کامل رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد، ندارند.