سالروز تولد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان

1397/2/8

 


دربیت حسین بن علی
جشن وسروراست
میلادعزیزےزسراپرده
نوراست
روزیکه ب دنیازده پا
روزجوان است
درچشم همه
روےپیمبربه ظهوراست

میلادحضرت علےاڪبر و روز جوان مبارک

روابط عمومی جمعیت افرای سبز