فرارسیدن ماه مبارک رمضان

1397/2/27

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

(ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)

روابط عمومی جمعیت افرای سبز