فرارسیدن ایام شهادت امام علی (ع) تسلیت باد

1397/3/13

محراب کوفه امشب در موج خون نشسته
یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته
سجاده گشته رنگین از خون سرور دین
یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین
از تیغ کینه امشب فرقی دو نیم گردید
رفت آن یتیم پرور، عالم یتیم گردیدبا عرض تسلیت روابط عمومی جمعیت افرای سبز