فرا رسیدن عید سعید فطر پیشاپیش مبارک باد

1397/3/24

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف ازین بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود
عید فطر پیشاپیش مبارک باد

روابط عمومی جمعیت افرای سبز