شهادت جانسوز امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

1397/4/17

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است
شبی که خورشید مدینه دانش، چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت
در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست

 

 

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد
خدایا بحق امام صادق علیه السلام
ایمان عارفانه و صادقانه به همه ما عنایت بفرما . . .

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز