بازید جناب آقای نجفی‌مهر مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه از جمعیت افرای سبز

1399/1/31

بازید جناب آقای نجفی‌مهر مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه از جمعیت افرای سبز

در تاریخ 1399/01/31 جناب آقای نجفی‌مهر مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه از دفتر جمعیت افرای سبز بازدید نمودند. در این روز جناب آقای نجفی‌مهر علاوه بر بازدید با دبیرکل، پرسنل و تعدادی از نیروهای داوطلب این جمعیت در نشستی صمیمی به بررسی برنامه‌های مختلف این جمعیت پرداختند در این نشست پرسنل و نیروهای داوطلب ضمن معارفه، برنامه‌های مربوط به خود و اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف برنامه کاری جمعیت افرای سبز(جوانان، باشگاه سلامت نوجوانان، باشگاه مثبت و موبایل کلینیک) را تشریح نمودند. جناب آقای نجفی‌مهر در خصوص مباحث مذکور راهنمایی‌ها و توصیه‌های مفیدی را بیان فرمودند. در پایان این نشست مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از مفید بودن و وسعت مجموعه فعالیت‌های صورت گرفته توسط این جمعیت، خواستار معرفی این فعالیت‌ها به دیگر سازمان‌های مردم نهاد جهت ارتقاء سطح و توانمندسازی بیشتر آن‌ها شدند.  

روابط عمومی جمعیت افرای سبز