برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی در حوزه سلامت و رشد نوجوانان و جوانان ویژه کارشناسان ستادی و استانی وزارت ورزش و جوانان

1399/4/17

کارگاه آموزشی توانمندسازی در حوزه سلامت و رشد نوجوانان و جوانان توسط وزارت ورزش و جوانان، دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) و با همکاری جمعیت افرای سبز از تاریخ 15 لغایت 17 تیرماه 1399 در هتل پارسیان اوین تهران برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا نمودن کارشناسان امور جوانان  استان‌های کشور و کارشناسان ستادی معاونت امور جوانان و دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان با برنامه باشگاه‌های سلامت نوجوانان و توانمندسازی آن‌ها در حوزه سلامت و رشد نوجوانان و جوانان بود، که با شرکت در این کارگاه و دریافت آموزش‌های لازم در کارگاه بتوانند بر خزانه دانش خود در حوزه سلامت و رشد نوجوانان و جوانان بیفزایند و از این پس با توجه به برنامه موفق باشگاه‌های سلامت نوجوانان و با الگوگیری از این برنامه در حوزه جوانان نیز به جوانان در معرض آسیب خدمات پیشگیرانه، حمایتی و توانمندسازی ارائه دهند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های ورزش برای بهبود وضعیت سلامت یکی از اهداف برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی در حوزه سلامت و رشد نوجوانان و جوانان می‌باشد.

افتتاحیه این کارگاه از ساعت 8:30 الی 10:30 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 به‌طول انجامید که در مراسم افتتاحیه به‌ترتیب جناب آقای دکتر طهماسبی مدیرکل محترم امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر حمیدی معاون محترم تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، سرکار خانم دکتر کازرونی رئیس محترم اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر رنگرز مدیرکل محترم دفتر استعدادیابی و آموزش‌های پایه وزارت ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر سالک مدیرکل محترم مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و سرکار خانم مندیپ اوبرایان رئیس محترم صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی نمودند.

مدرسین کارگاه کارشناسان محترم برنامه باشگاه‌های سلامت نوجوانان وزارت بهداشت، کارشناسان محترم امور نوجوانان یونیسف و مدیران محترم  باشگاه‌های سلامت نوجوانان به مدت 3  روز و بر اساس سرفصل‌های مربوطه مباحث آموزشی را به شرکت کنندگان آموزش دادند. 

 

شرکت کنندگان در این کارگاه کارشناسان محترم امور جوانان استان‌های کشور و کارشناسان محترم ستادی معاونت امور جوانان و دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان بودند که در بعد از ظهر روز دوم کارگاه در 2 گروه مجزای آقایان و خانم‌ها به‌ترتیب از باشگاه سلامت نوجوانان پسر تهران و باشگاه سلامت نوجوانان دختر تهران بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکر است شرکت کنندگان در این کارگاه ضمن مثبت ارزیابی کردن این دوره، خواستار اجرای این برنامه در حوزه توانمندسازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جوانان و تداوم آموزش‌های مرتبط شدند.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز