سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گرامی باد

1399/4/5

مقام معظم رهبری:

خود این جوان‌های شجاع و پیشرو باید در مقابله با خطر مهلک اعتیاد و آلودگی به مواد مخدر هم پیشرو باشند؛ خودشان بایستی مقاومت کنند، خودشان بایستی مبارزه کنند. این یک مبارزه‌ای است که مشترکاً و تواماً بر دوش مسئولان و بر دوش خود مردم است.

سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گرامی‌باد.