عید سعید فطر مبارک

1399/3/4

عید فطر، روز جشن است، جشن نزدیکی و قرب به بارگاه الهی، جشنی که به مناسبت پایان یک ماه عبادت مخلصانه برگزار می‌شود. عید فطر نمادی از پرواز انسان به ملکوت معنویت است. 

عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک. 

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز