پسته کوهی آنتی اکسیدان و کاهنده چربی خون است

1399/6/3

یک طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد گیاه خوراکی پسته کوهی هم دارای اثرات آنتی اکسیدانی و هم کاهنده چربی خون است.

 بر پایه نتایج طرح تحقیقاتی " بررسی تاثیر گیاه پسته کوهی بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در موش‌های دیابتی" که توسط دکتر سید مصطفی نچواک در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد مشخص گردید  گیاه خوراکی پسته کوهی دارای اثرات آنتی اکسیدانی و کاهنده چربی خون است..

اهمیت این یافته این است که دیابت یکی از بیماری‌های متابولیکی است که عوارض مختلفی از قبیل بیماری‌های قلبی عروقی، آترواسکلروز، رتینوپاتی و نفروپاتی را در شخص بیمار ایجاد می‌کند مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی متعددی بر روی گونه‌های مختلف گیاه خوراکی پسته کوهی انجام شده و اثرات مثبت آنها را بر روی فاکتورهای التهابی، آترواسکلروز، آنتی اکسیدانت، اثرات آنتی دیابتیک، آنتی تومور گزارش شده است و گونه ی Pistacia atlantica kurdica یکی از گونه‌های گیاهان جنس پسته کوهی می‌باشد که مطالعات بسیار اندکی بر روی آن انجام گرفته است. 

از مهمترین یافته های این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گیاه پسته کوهی بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در موش‌های دیابتی‌شده صورت گرفت  این است که عصاره‌ی هیدروالکلی پسته کوهی منجر به تغییرات سودمند درسطوح لیپیدها، لیپوپروتئین‌های پلاسما، فاکتورهای التهابی و وضعیت آنتی اکسیدانی در موش‌های صحرایی دیابتی شده می‌گردد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه