رییس و اعضای کمیته کشوری ساخت واکسن کووید 19 منصوب شدند

  با حکم وزیر بهداشت؛ رییس و اعضای کمیته کشوری ساخت واکسن کووید 19 منصوب شدند  
1399/6/12

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی دکتر محمد مهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیررا به عنوان رییس کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-19 و دکتر علیرضا بیگلری، رییس انستیتوپاستور ایران، دکتر سید محمود مسیحا هاشمی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، دکتر سیدعلیرضا حسینی، رییس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی و دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته اخلاق در پژوهش را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرد.

 

به گزارش وبدا، متن این احکام به شرح زیر است: 
 
 
جناب آقای دکتر محمدمهدی گویا 
رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
 
باتوجه به سوابق علمی و اجرائی بدینوسیله بعنوان رئیس کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-19 منصوب می شوید. 
از آنجا که چند گروه معتبر در مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان کشور به روش های مختلف، پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه داشته اند. لذا شایسته است با همکاری اعضاء محترم کمیته کشوری و صاحبنظران حوزه ساخت واکسن و فرآورده های بیولوژیک با پیگیری مستمر، برگزاری جلسه و هموار کردن راه مطالعات فازهای مختلف اقدام فرمائید . بدیهی است تسهیل ارتباط مراکز داخلی با مراکز تحقیقاتی و صاحب تجربه در کشورهای دوست و همراه جهت تسریع در دست یابی به فرآورده نهائی موثر خواهد بود. ضروریست گزارش هفتگی از پیشرفت کار ارسال و عنداللزوم جلسات در حضور اینجانب تشکیل شود.
توفیق جنابعالی را در این حرکت ارزشمند از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
 
 
 
جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری -  رئیس محترم انستیتوپاستور ایران
جناب آقای دکتر سیدمحمود مسیحا هاشمی -  مدیرکل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی 
جناب آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی -  رئیس محترم اداره مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی
 جناب آقای دکتر احسان شمسی کوشکی -  دبیر محترم کمیته اخلاق در پژوهش
 
به موجب این ابلاغ بعنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب می شوید. انتظار می رود با هم آهنگی و مشورت دیگر اعضاء محترم کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید.
 
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی