سالگرد شهادت سردار دل‌ها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

1399/10/13

بی گمان شهادت برازنده توست ای سردار دل های ایرانی ها؛ چقدر نوشیدن از جام شهادت تو شیرین و گواراست
چرا که لباس شهادت تنها جامه ای است که چیزی جزء آن نمی توانست برازنده حاج قاسم سلیمانی باشد.


سالروز این جامه شهادت و نائل شدن شما به درجه رفیع شهادت را به عموم مسلمانان  تسلیت عرض می نمائیم. 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز