پیشگیری از اعتیاد با کار فرهنگی اتفاق می افتد

1399/11/7

وزیر رفاه گفت: ما هم معتقدیم که معتاد بیمار است اما بیماری است که خودش به سمت بیماری رفته و بیمار شدن را انتخاب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری بعد از ظهر سه شنبه در افتتاح سراسری مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد، اظهار کرد: انجام فعالیت‌های نوگرایانه در حوزه اعتیاد و درمان معتادان کار سخت و شگرفی است که امروز به کمک همفکری و به کارگیری اندیشه نخبگان و جوانان فرهیخته محقق شده است.

وی افزود: امروز در قالب مراکز اندیشه ورزی شاهد انجام کارهای بزرگی هستیم و آقای قبادی دانا در دوره حضورش در بهزیستی توانسته است نوآوری‌های بزرگی در حوزه‌های عملکردی داشته باشد.

شریعتمداری ادامه داد: موضوع فعالیت‌های سازمان بهزیستی و پیگیری مسائل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی تنها با فعالیت یک سازمان مثل بهزیستی ممکن نخواهد بود بلکه هماهنگی با همه قوا را می‌طلبد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید از حضور همه آحاد ملت برای حل مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی کمک گرفت و هیچ دستگاه و نهادی نیست که نقش آفرین نباشد.

شریعتمداری گفت: مسئله اعتیاد مسئله پراهمیتی است و در بین همه آسیب‌های اجتماعی جز آسیب‌های پنجگانه است. در فرمایشات مقام معظم رهبری موضوع اعتیاد به عنوان یک مسئله مهم و یک تهدید مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: باید در حوزه مواد مخدر در همه شئون از جمله مبارزه با باندهای قاچاق و خرده فروشان و سایر حوزه‌ها مانند ساخت و تولید مواد مخدر نوآورانه جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: امروز خوشبختانه دستگاه قضائی برخورد بی امانی با این مجرمان دارد که جا دارد از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی تشکر ویژه کرد.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: در کشورهای همسایه ما در حوزه تولید شاهد اقداماتی هستیم که باید به کمک مسئولان دستگاه دیپلماسی نسبت به این موضوع با کشورهای همسایه رایزنی و صحبت شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید به مقوله پیشگیری توجه کرد و این موضوع با یک کار فرهنگی عمیق رخ خواهد داد. امروز هنوز مشخص نیست که پدیده اعتیاد یک موضوع اقتصادی است یا اجتماعی و فرهنگی. بلکه یک پدیده کمپلکس است.

وی افزود: باید مردم نسبت به خطر و آسیب‌های اعتیاد آشنا شوند. اگر موضوع اعتیاد در کشور یک موضوع عادی قلمداد شود هیچ موفقیتی در حوزه پیشگیری از اعتیاد پیدا نخواهیم کرد.

شربعتمداری گفت: موضوع درمان معتاد حتماً باید به صورت خانواده محور باشد زیرا امروز تجربه به ما ثابت کرده است که بدون مداخله خانواده درمان فرد کامل نخواهد بود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: ما باید به جای سری دوزی در حوزه درمان معتادان لباس تک دوز و مشخصاً برای یک نفر بدوزیم و نسخه واحد دیگر معنا نخواهد داشت.

وی ادامه داد: درست است که معتاد یک فرد بیمار است اما بیماری که خودش به سراغ بیماری رفته است. شاید فرد معتاد بیکار شود اما این موضوع قطعی نیست که فرد بیکار حتماً معتاد شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: بازگشت فرد معتاد به جامعه الزامی است اما این اقدام بدون توجه به حوزه حرفه آموزی میسر نخواهد بود و باید برای بازگشت به حوزه اشتغال فکر بکری کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند باید با فرد معتاد و خانواه وی به صورت مهربانانه رفتار کرد. رفتار بد با فرد معتاد او را به پرتگاه بیشتر می‌کشاند.

وی افزود: متاسفانه وقتی به زندگی برخی معتادان نگاه می‌کنیم می‌بینیم این افراد صاحبان هنر یا حرفه بودند اما اعتماد به نفس خود را از دست داده اند.

شریعتمداری گفت: باید این هنرها در میان این افراد شناسایی شود و کمک کرد که اعتماد به نفس خود را به دست آورند تا بتوانند به دامن جامعه بازگردند.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر