مراكز كاهش آسيب؛ راهکاری اصولی براي كاهش عوارض ناشي از سو مصرف موادمخدر هستند

1400/3/3

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان آذربایجان غربی؛ مراكز كاهش آسيب را از اصولي ترين راهكار براي كاهش عوارض ناشي از سو مصرف موادمخدر خواند.

سردار مسعود خرم‌نيا در جلسه كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي كه با حضور كليه اعضا در دانشگاه علوم پزشكي استان برگزار شد، مراكز كاهش آسيب را يكي از اصولي ترين راهكار عنوان کرد و گفت: هدف اين مراكز كاهش عوارض ناشي از مصرف موادمخدر مي باشد.
وی ضمن اشاره به تعداد مراكز كاهش آسيب (موبايل سنتر،‌DIC و سرپناه شبانه) و خدماتي كه توسط اين مراكز به بسياري از معتادين بي بضاعت و بي سرپناه ارائه مي‌شود، گفت: نياز است اعتبارات اين مراكز بموقع پرداخت گردد و در صورت تعطيلي اين گونه مراكز و يا كاهش خدمات ارائه شده توسط مراكز به بيماران تحت پوشش، آسيبهاي اجتماعي زيادي را در سطح جامعه منجر خواهد شد.
دبیر شورا با عنايت به استمرار اعتبارات بيمه اعتياد در سالجاري؛ تاكيد فراواني بر رفع موانع و مشكلات انعقاد قرارداد مراكز سو مصرف موادمخدر بخش خصوصی داشت.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر