عظیمی: راه اندازی مراکز حرفه‌آموزی، توانمندسازی و بهزیستی نوجوانان و جوانان در تمام استانها جهت رشد، توانمندسازی و بالندگی نوجوانان و جوانان

1400/5/4

دکتر شهرام عظیمی معاون دفتر امور بین الملل وزارذت ورزش و جوانان در تاریخ 1400/04/29 از مرکز حرفه آموزی، توانمندسازی و بهزیستی نوجوانان و جوانان جمعیت افرای سبز بازدید کرد.

 
معاون دفتر امور بین­ الملل ضمن اشاره به اینکه مساله سلامت روانی و اجتماعی، توانمندسازی و بهزیستی نوجوانان و جوانان از اولویت‌های اساسی دست‌اندکاران برنامه‌های نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود؛ برنامه‌های ابتدایی صورت‌گرفته توسط جمعیت افرای سبز و مکان این مرکز را متناسب با اهداف برنامه مذکور و مثبت ارزیابی نمودند و بیان داشتند: جهت پیشگیری از نیل نوجوانان و جوانان به سمت رفتارهای پرخطر و بزه‌کارانه، توانمندسازی آن‌ها و خانواده آنان با ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی در زمینه بهزیستی و ایجاد امکانات برای نوجوانان و جوانان جهت فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اخذ مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای، می‌تواند در هدایت نوجوانان و جوانان به سمت زندگی بهتر و دوری از رفتارهای پرخطر بسیار مثمرثمر باشد.
ایشان همچنین با اشاره به یکی از اهداف مهم وزارت ورزش و جوانان در عرصه توانمندسازی و بهزیستی نوجوانان و جوانان در مقابله با آسیب‌های روانی اجتماعی با ارائه آموزش مهارت‌های زندگی، اجتماعی و شغلی به نوجوانان و جوانان و تسهیل کارآفرینی اجتماعی و تامین منابع جهت ایجاد کسب و کار مناسب و امن، بیان داشتند: در این راستا وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از متولیان برنامه جوانان و نوجوانان با حمایت صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) و همکاری جمعیت افرای سبز (یکی از سازمان‌ مردم‌نهاد فعال در حوزه توانمندسازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی) اقدام به اجرای برنامه توانمندسازی، بهزیستی و کارآفرینی اجتماعی نوجوانان و جوانان با شعار انتقال از مدرسه به محیط کار به صورت پایلوت نموده است.
ایشان در ادامه تصریح کردند: جهت اجرای این برنامه 3 مرکز اقماری حرفه‌آموزی، توانمندسازی و بهزیستی برای نوجوانان و جوانان 15 تا 24 سال با محوریت استان کرمانشاه توسط جمعیت افرای سبز و استان‌های تهران(سازمان‌ مردم‌نهاد افق سلامت و توسعه پایدار) و البرز(سازمان‌ مردم‌نهاد شایسته گلهای بهشتی) به عنوان استان‌های قمر و از 10 تیرماه 1400 راه‌اندازی شده است و مقرر گردیده که هریک از این مراکز به مدت 18 ماه و طبق دستورالعمل‌های مربوط تعداد 100 نفر نوجوان و جوان آسیب‌پذیر را با آموزش مهارت‌های فنی توانمند نموده و برای اشتغال و کارآفرینی 10 الی 15 درصد افراد آموزش دیده و علاقمند تا حد امکان تسهیلات مناسب را فراهم نمایند.
دکتر شهرام عظیمی در پایان ضمن بررسی برنامه‌ها و چگونگی فعالیت مرکز، ابراز امیدواری کردند این مراکز به‌غیر از این 3 استان در همه استان‌های کشور و در هر دو گروه دختران و پسران راه‌اندازی گردد که در نتیجه آن هم شاهد رشد، توانمندسازی و بالندگی نوجوانان و جوانان عزیز باشیم و هم نرخ بیکاری آن‌ها کاهش یابد تا شاهد ثبات روحی و مالی جوانان و تشکیل خانواده گردد.
منبع: وزارت ورزش و جوانان