روز جهانی جوان و نوجوان گرامی باد

1400/5/21


نوجوانان و جوانان از جمله گروه های آسیب پذیر در جهانند که تحت تاثیر غیرمستقیم همه گیری کووید-19 قرار گرفته اند. با طولانی شدن این همه گیری و فشار اقتصاد ناشی از آن، نوجوانان و جوانان بیشتر در معرض اضطراب، زودرنجی، افسردگی، خشونت خانگی، تعارض با والدین و یا خواهر و برادر، فشار مالی و اجتماعی و ناتوانی در کسب درآمد قرار می گیرند. یونیسف از تلاشهای ملی برای توانمندسازی نوجوانان و جوانان و تجهیز آنان با مهارتها و آموزشهای لازم برای حفظ شیوه زندگی سالم تحت فشار حمایت کرده، و به آنها برای انتقال آسان از مرحله آموزش به کسب درآمد کمک می کند.

روز جهانی جوان و نوجوان گرامی باد #روز_جهانی_جوان_و_نوجوان #یونیسف_ایران
منبع: اینستاگرام یونیسف ایران