22 مرداد روز تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی گرامی باد .

1400/5/22

درسال 1393 پس از همایش بزرگ مشترک بین  دولت و تشکل‌های اجتماعی که با شرکت ۳۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد کشوری و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد ، به درخواست این سازمانها از رئیس جمهوری و تصویب شورای فرهنگ عمومی  روز 22 مرداد به‌عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شد .