بیستمین سالگرد تاسیس جمعیت افرای سبز گرامی‌باد

  سربلند و همیشه سبز همچون افرای سبز  
1400/6/7

فرارسیدن بیستمین سالگرد تاسیس جمعیت افرای سبز و آغاز بیست و یکمین سال فعالیت این جمعیت گرامی باد.

روابط عمومی جمعیت افرای سبز