هفته دفاع مقدس گرامی باد

1400/6/31

هفته جنگ هفته افتخار است، هفته مقدس است، در حقیقت جشن است، عید است و یک بزرگداشتی است از روحیه مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس. (مقام معظم رهبری)

فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد. 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز