پنجم مرداد روز ملی کرمانشاه گرامی باد

1400/5/5

نامگذاری پنجم مرداد به نام روز ملی کرمانشاه برگرفته از یاد و خاطره دلاورمردیها و رشادتهای رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد است زیرا این عملیات به نوعی نقطه پایان جنگ تحمیلی محسوب می شود و بیانگر مقاومت مثال زدنی مردم کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس است.

پنجم مرداد روز ملی کرمانشاه گرامی باد. 

ر وابط عمومی جمعیت افرای سبز