رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.

1400/7/13

در شب رحلت خاتم انبیا، محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) فرشتگان عرش می گریند.
عاشقانشان با چشمانی اشک آلود، مرثیه غم می سرایند. ما نیز در شب رحلت آسمانی شان در سوگ می نشینیم. 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز