شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد.

1400/7/14

یا امام رضا(ع) تو آن جگرسوخته ‏اى که آب را به زائرانش هدیه مى ‏کند؛ زیرا اولاد على علیه‏ السلام از عزیزترین‏ هاى خود مى‏ بخشیدند و ما در صحن تو، به دنبال اشاره‏ هایى مى‏ گردیم که با آن حرف مى‏ زنى؛ مثل پرواز همان کبوتران که با گندم‏ هاى محبت تو، عمرى است اسیر رهایى در آسمان همجوار تواند.
هر روز به شوق تکرار خاطره تو و آهو، آهوى دلمان از هر جا رمیده مى‏ شود؛ دوان دوان در سایه تو مأوا مى‏ گیرد تا دست تو، مثل ابرى سخاوتمند، بر نیازش ببارد؛ پس اشتیاق تند ما را مجاب کن یا على بن موسى الرضا!

شهادت شمس الشموس امام رضا(ع) تسلیت باد.