میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.

1400/8/2

درود خداوند بر تو باد، آن‌گاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری!
درود خداوند بر تو باد، آن‌گاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بی‌مثالت پرداختند. درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زمین از نعمت حضورت در کاینات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین غبطه خورد.
درود خداوند بر تو باد، آن گاه که خانه دوست، آکنده از عطر عاشقانگی‌ها شد و نجوای نمازت، دل از آسمان ربود!
درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید، کوچه‌های مکه را فرا گرفت! درود خداوند بر تو باد، آن گاه که زخم بی‌شمارت، عشق را به تماشا فرا خواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست!
درود خداوند بر تو باد، آن گاه که غربت، به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت، تاریخ را به مبدأی از نور، راهنما شد. درود خداوند بر تو باد؛ مادامی که حیات در کاینات باقی است

میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.

روابط عمومی جمعیت افرای سبز