13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز گرامی باد.

1400/8/13

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

امروز در کشورهای اسلامی علیه دیکتاتوری های وابسته قیام شده است. این مقدمه ای است برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی و دیکتاتوری بین المللی