عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد.

1401/11/29

 

«اقرا باسم ربک الذی خلق…» و صدا می‌ پیچد

صدای سعادت انسان‌ ها

صدای برادری، صدای برابری، صدای کمال

صدای عشق…

انتخاب حضرت محمد (ص)

به پیامبری بر شما و عاشقان حضرتش مبارک باد

روابط عمومی جمعیت افرای سبز