موفقيت كرمانشاه در مبارزه با مواد مخدر مرهون اتحاد دستگاه‌هاي عضو استاني است

  دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كرمانشاه، موفقيت كرمانشاه در مبارزه با مواد مخدر را مرهون اتحاد دستگاه‌هاي عضو استاني دانست.  
1394/6/1

به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كرمانشاه، علي شمشيري در جلسه كميته حقوقي و قضايي شورا گفت: اين كميته يكي از كميته‌هاي فعالي است كه در زمينه پرونده‌هاي قضايي مرتبط با مواد مخدر و بواسطه آسيب‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، توانسته است توفيقات خوبي را در اين امر داشته باشد.

وي ضمن تشكر از حوزه قضايي مسئول در پرونده‌هاي مواد مخدر در تسريع رسيدگي و صدور حكم در اين پرونده‌ها و همكاري مستمر آنها با شورا گفت: با همكاري و تعامل خوبي كه ميان دستگاه قضايي استان و اين شورا وجود دارد خوشبختانه در ارزيابي‌هايي كه اخيرا از عملكرد چهارماهه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان صورت گرفته است، اين استان در راس استان‌هاي كارآمد و برتر كشور قراردارد كه مديون اتحاد و همدلي همه دستگاه‌هاي عضو شورا مي‌باشد.

در اين جلسه در خصوص شناسايي و برخورد قضايي با عطاري‌هايي كه قرص هاي روانگردان عرضه و توزيع مي‌كنند، اجراي مواد قانوني مربوط به اموال توقيفي موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و تاكيد بر اجراي مفاد ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر تصميمات مهمي اتخاذ شد.