برگزاری نشست آموزشی تربیت مدرس یادگیری مهارت های اجتماعی از طریق ورزش و رشد مهارت‌های حرکتی(سوادبدنی)

  برگزاری نشست آموزشی تربیت مدرس یادگیری مهارت های اجتماعی از طریق ورزش و رشد مهارت‌های حرکتی(سوادبدنی)  
1402/5/1


نشست آموزشی تربیت مدرس یادگیری مهارت های اجتماعی از طریق ورزش و رشد مهارت‌های حرکتی(سوادبدنی) توسط دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان و با حمایت صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و همکاری معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و جمعیت افرای سبز ویژه کارشناسان و مربیان آموزشی فدراسیون های ورزشی از مورخ 1 مرداد ماه در هتل پارسیان اوین به مدت 2 روز برگزار شد.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز