تقی‌زاده: دوره‌های روانشناسی در کنار دوره‌های فرهنگی باید برای ورزشکاران برگزار شود

1402/5/2

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان گفت: ورزشکاران ما در مسابقات اخیر نشان دادند که از لحاظ تکنیکی و بدنی از رقبایشان چیزی کم ندارند و ضعف موارد روانشناسی موجب تضعیف‌شان می‌شود که ما باید با برنامه‌ریزی این مورد را تقویت کنیم.

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان محمدحسن تقی زاده با اشاره به اهمیت آموزش در ورزش گفت: خوشبختانه با همکاری مابین وزارت ورزش و جوانان و سازمان یونیست کارگروه ۲ روزه آموزشی تربیت مدرس یادگیری مهارت های اجتماعی از طریق ورزش و مهارت های حرکتی ویژه کارشناسان و مربیان آموزشی فدراسیون های ورزشی به خوبی برگزار شد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر جایگاه آموزه‌های روانشناسی در میان جامعه ورزش بیان کرد: ما باید علاوه بر ارتقا سطح آموزش درمیان مربیان ورزشی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در فکر برگزاری دوره‌های روانشناختی نیز باشیم.

تقی زاده افزود: اکنون در اکثر فدراسیون ها شاهد برگزاری دوره های فرهنگی برای مربیان ورزشی هستیم و همانطور که تیم های ورزشی نیازمند حضور یک مدیر فرهنگی در کنارشان هستند، نیازمند یک روانشناس نیز هستند.

در ادامه مدیر دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: ورزشکاران ما در مسابقات اخیر نشان دادند که از لحاظ تکنیکی و بدنی از رقبایشان چیزی کم ندارند و ضعف موارد روانشناسی موجب تضعیف‌شان می‌شود که ما باید با برنامه‌ریزی این مورد را تقویت کنیم.

تقی زاده در پایان ضمن قدردانی حمایت های انجام شده در راستای برگزاری این نشست گفت: تمام تلاش ما برنامه ریزی در راستای ادامه دار بودن چنین کارگروه هایی در حوزه های مختلف برای ایرانیان و اتباع مقیم جمهوری اسلامی ایران است.