کارگاه مشورتی آشنایی، پیاده سازی و گسترش برنامه توانمندسازی، بهزیستی و کارآفرینی اجتماعی نوجوانان و جوانان(ترنج)

1402/3/8

کارگاه مشورتی آشنایی، پیاده سازی و گسترش برنامه توانمندسازی، بهزیستی و کارآفرینی اجتماعی نوجوانان و جوانان(ترنج) توسط دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(unicef) در جمهوری اسلامی ایران و با همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و جمعیت افرای سبز از مورخ 8 خرداد ماه در هتل پارسیان کرمانشاه  آغاز گردید و به مدت 4روز ادامه داشت.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز