بازدید از مرکز ترنج و مرکز سلامت و توانمندسازی نوجوانان دختر

1402/3/8

نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (unicef)  درجمهوری اسلامی ایران در مورخ 8 خرداد ماه 1402 ازمرکز توانمندسازی، بهزیستی و کارآفرینی اجتماعی نوجوانان و جوانان(ترنج) ویژه پسران و مرکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر بازدید کردند.

بازدیدکنندگان فعالیت هر دو مرکز را مثبت ارزیابی کردند.

روابط عمومی جمعیت افرای سبز