بازدید از مرکز سلامت و توانمندسازی نوجوانان دختر

1402/3/20

در تاریخ 20 خرداد ماه سال جاری سرکار خانم جانجانی مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه، جناب آقای خسروی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه، جناب آقای گلاوری دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و هیات محترم همراه از مرکز سلامت و توانمند سازی دختران بازدید نمودند. در این بازدید طی بحث و گفتگو، هدف و نحوه ارائه خدمات مرکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر، توسط پرسنل این مرکز شرح داده شد.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز