وزارت ورزش و جوانان در جذب حمایتهای یونیسف موفق عمل کرده است

  معاون دفتر بین الملل وزارت ورزش و جوانان: وزارت ورزش و جوانان در جذب حمایتهای یونیسف موفق عمل کرده است  
1402/3/8

جذب حمایتهای سازمانهای بین المللی چون یونیسف در زمینه برنامه ریزی در راستای توسعه و ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی جوانان؛کاهش آسیب ها در دوره اخیر وزارت ورزش و جوانان به خوبی صورت گرفته است.

 
به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه؛ شهرام عظیمی معاون دفتر بین الملل وزارت ورزش و جوانان در کارگاه 4 روزه آشنایی و پیاده سازی و گسترش برنامه توانمند سازی،بهزیستی و کارآفرینی اجتماعی نوجوانان و جوانان ویژه سمن های جوانان 15 استان منتخب کشور به میزبانی کرمانشاه گفت: توسعه فعالیت ها و همکاری های بین المللی در زمینه توانمند سازی جوانان ایران اسلامی رویکرد مهم وزارت ورزش و جوانان است که با مشارکت امور بین الملل و معاونت امور جوانان و یونیسف ایران بصورت جدی پیگیری می شود.
 
او با اشاره به برگزاری این کارگاه آموزشی با همکاری دفتر یونیسف در ایران افزود: سازمان‌های پیشرو، زیرساخت‌های آموزشی و توسعه خود را بر محور مشورت و گفتگو برنامه ریزی می کنند و وزارت ورزش و جوانان نیز تلاش می کند در امر توانمند سازی جوانان با بستر سازی زمینه انتقال تجربیات را در بین جوانان و سمن ها فراهم نماید.
 
معاون دفتر بین الملل وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان ساخت:استفاده از همه ظریت های داخلی و نهادهای بین المللی چون یونیسف در مر توانمند سازی نوجوانان و جوانان یک ضرورت است و خوشحالیم امروز شاهد برگزاری چنین رویداد مهمی با محوریت جوانان در کرمانشاه هستیم.
 
عظیمی استان کرمانشاه و سمن های آن را یک ظرقیت مهم در این رابطه ذکر کرد و گفت: جمعیت افرای سبز کرمانشاه به عنوان پیشرو سمن ها کشور در امر پیاده سازی طرح های توانمند سازی نوجوانان و جوانان بسیار موفق عمل کرده است و امروز به همین واسطه کرمانشاه به عنوان پایلوت در اجرای این طرح ها در کشور و مجامع بین المللی چون یونیسف شناخته می شود.