محکومیت جنایت رژیم کودک‌کش اسرائیل

1402/8/4

جمعیت افرای سبز ضمن محکومیت شدید بمباران بیمارستان المعمدانی غزه اعلام کرد: بمباران بیمارستان غزه که هزاران انسان بی‌گناه و غیرنظامی از جمله کودکان و زنان و مصدومان روزهای اخیر در آن پناه گرفته بودند و به شهادت رسیدند، یک جنایت هولناک و نسل‌کشی نابخشودنی است، این فاجعه انسانی که در پناه حمایت‌های مزورانه قدرت‌های بزرگ جهانی از رژیم سفاک و جعلی اسرائیل رخ داد، بار دیگر چهره خونریز و ظالم رژیم صهیونیستی را عیان کرد.

این جمعیت ضمن حمایت از نوجوانان و جوانان بی‌پناه غزه، با محکوم کردن این جنایت هولناک و ابراز انزجار از عاملان آن، همدردی و همراهی خود را با مردم مظلوم و عزادار غزه و ملت فلسطین اعلام می‌کند و عزادار فاجعه‌ای است که ماهیتش سلاخی کردن روح انسانیت و لگدمال کردن حقوق بشر است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای آن پذیرفتنی نیست.

روابط عمومی جمعیت افرای سبز