چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

1402/10/13

چهارمین سالگرد شهادت فرمانده دلیر و سر افراز محور مقاومت 'مرد میدان 'سرداردلها ' "شهید القدس"سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز