برگزاری کارگاه آموزشی و عملیاتی مداخله در بحران مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر

  برگزاری کارگاه آموزشی و عملیاتی مداخله در بحران مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر  
1402/7/4

کارگاه آموزشی و عملیاتی مداخله در بحران مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر ویژه کارشناسان، مدیران و پرسنل مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر استانهای خراسان رضوی و کرمانشاه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(unicef)  در جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد استان کرمانشاه و جمعیت افرای سبز از مورخ 4 مهر ماه در هتل هما شیراز  آغاز گردید و به مدت 2 روز ادامه داشت.

 

روابط عمومی جمعیت افرای سبز