برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و تاب آوری و بسته ابتکار و خلاقیت آموزشی نوجوانان

  کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و تاب آوری و بسته ابتکار و خلاقیت آموزشی نوجوانان در یزد برگزار شد.  
1402/9/4

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و تاب آوری و بسته ابتکار و خلاقیت آموزشی نوجوانان مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر ویژه کارشناسان، مدیران و پرسنل مراکز سلامت و توانمند سازی نوجوانان دختر استانهای خراسان رضوی و کرمانشاه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (unicef) در جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد استان کرمانشاه و جمعیت افرای سبز از مورخ 5 آذر ماه در هتل پارسیان صفائیه یزد  آغاز گردید و به مدت 5 روز ادامه داشت.